"Tazama, naja kama mwivi. Heri akeshaye, na kuyatunza mavazi yake, asiende uchi hata watu wakaione aibu yake...ufunuo 16:15"

Thursday, September 15, 2016

WILLIAM MARRION BRANHAM

 

 Nguzo ya moto ilionekana juu ya kichwa cha ndugu William branham alipokuwa akihubiri huko houston texas, Marekani, januari 1950. nguzo hiyo ilionekana miongoni mwa mamia ya watu na kuchukuliwa katika picha kama inavyoonekana hapo juu, nguzo hii hii ndiyo iliyomtokea alipokuwa akibatiza kwenye ibada yake ya ubatizo katika mto ohio huko indiana na sauti ilisikika katika hiyo nguzo ya moto ikisema ''kama yohana mbatizaji alivyotangulia kule kuja kwa kwanza kwa Kristo wewe nawe utakutangulia kuja kwake kwa pili" sauti hii pia ilisikiwa na watu wengi walio hudhuria mahali pale.

No comments:

Post a Comment