"Tazama, naja kama mwivi. Heri akeshaye, na kuyatunza mavazi yake, asiende uchi hata watu wakaione aibu yake...ufunuo 16:15"

Thursday, April 6, 2017

JUMBE KATIKA VITABU ZILIZOREKODIWA ZA NDUGU WILLIAM BRANHAMMAELEZO YA JINSI YA KU-DOWNLOAD
 • Bofya ''download'' rangi ya pinki chini.
 •  kisha upande wa juu kulia wa ukurasa utaona alama ifuatayo ibofye kwa ku-download


 1. UKATILI WA DHAMBI, NA ADHABU ILIYOGHARIMU KUONDOA DHAMBI MAISHANI MWETU. >>> download 
 2. ELIMU JUU YA PEPO, MILKI YA KIMWILI >> download 
 3. ELIMU JUU YA PEPO, MILKI YA KIDINI >>> download 
 4. MASWALI NA MAJIBU, JUU YA KITABU CHA MWANZO >>> download
 5. MASWALI NA MAJIBU # 1 >>> download 
 6. MASWALI NA MAJIBU #2 >>> download
 7. KUVAMIWA KWA MAREKANI >>> download 
 8. NYAKATI SABA ZA KANISA >>>  download
 9. ALAMA YA MNYAMA >>>  download 
 10. MUHURI YA MUNGU >>>  download 
 11. MASWALI NA MAJIBU >>>  download
 12. JINSI YULE MALAIKA ALIVYONIJIA NA AGIZO LAKE >>> download 
 13. ROHO ZINAZOSHAWISHI >>> download
 14. KUFANYA MLANGO >>>  download 
 15. UKAMILIFU >>>  download
 16. UFUNUO, KITABU CHA MIFANO >>> download 
 17. KANISA NA HALI YAKE >>> download 
 18. WAEBRANIA, MLANGO WA KWANZA >>> download 
 19. WAEBRANIA, MLANGO WA PILI-1 >>> download
 20. WAEBRANIA, MLANGO WA PILI -2 >>>  download
 21. WAEBRANIA, MLANGO WA PILI -3  >>> download 
 22. WAEBRANIA, MLANGO WA TATU >>> download
 23. WAEBRANIA, MLANGO WA NNE >>>  download 
 24. WAEBRANIA, MLANGO WA TANO NA WA SITA -1 >>> download  
 25. WAEBRANIA, MLANGO WA SITA-2 >>> download 
 26. WAEBRANIA, MLANGO WA SITA -3 >>> download 
 27. WAEBRANIA, MLANGO WA SABA-1 >>> download
 28. WAEBRANIA, MLANGO WA SABA -2 >>> download
 29. MASWALI NA MAJIBU JUU YA WAEBRANIA, SEHEMU YA 1>>>  download 
 30. MASWALI NA MAJIBU JUU YA WAEBRANIA, SEHEMU YA 2>>> download
 31. MASWALI NA MAJIBU JUU YA WAEBRANIA, SEHEMU YA 3 >>> download 
 32. JE, KANISA LITAONDOKA KABLA YA ILE DHIKI? >>> download
 33. KUWEKA MASHEMASI >>>  download 
 34. KWANINI SISI SI MADHEHEBU? >>> download 
 35. UZAO WA NYOKA >>> download 
 36. UTARATIBU WA KANISA >>> download 
 37. KWANINI BETHLEHEMU MDOGO? >>> download
 38. UWE NA HAKIKA NA MUNGU >>> download 
 39. MLANGO NI MWEMBAMBA>>> download
 40. KUISHI, KUFA, KUZIKWA, KUFUFUKA, KUJA >>> download
 41. HADITHI, YA MAISHA YANGU >>> download 
 42. SIKUKUU YA MAMA >>> download
 43. KANISA LILILODANGANYWA NA ULIMWENGU >>> download 
 44. MASWALI NA MAJIBU >>>  download 
 45. UKOMBOZI MKAMILIFU >>> download 
 46. KUMILIKI MALANGO YA ADUI >>> download
 47. ROHO MTAKATIFU NI NINI ?>>> download
 48. ROHO MTAKATIFU ALITOLEWA KWA KUSUDI GANI? >>> download
 49. MASWALI NA MAJIBU JUU YA ROHO MTAKATIFU >>> download 
 50. MASWALI NA MAJIBU >>> download
 51. HISI KUU >>> download
 52. UPAMBANUZI WA ROHO >>> download 
 53. MFALME ALIYEKATALIWA >>> download
 54. KUFANYWA WANA WENYE MAMLAKA -1 >>>  download 
 55. KUFANYWA WANA WENYE MAMLAKA -2 >>> download
 56. KUFANYWA WANA WENYE MAMLAKA -3 >>> download 
 57. KUFANYWA WANA WENYE MAMLAKA -4 >>> download
 58. VITAMBULISHO 5 DHAHIRI VYA KANISA LA KWELI LA MUNGU ALIYE HAI >>> download
 59. SIKU HIYO PALE KALVARI >>> download 
 60. MASWALI NA MAJIBU >>> download 
 61. DINI YA YEZEBELI >>> download
 62. KUELEZEWA KWA UUNGU >>>  download
 63. MUNGU AKIFAHAMIKA VIBAYA >>> download 
 64. MAAGIZO YA GABRIELI KWA DANIELI >>> download
 65. SABABU SITA ZA KUSUDI LA GABRIELI KUMZURU DANIELI >>> download 
 66. LILE JUMA LA SABINI LA DANIELI >>> download
 67. VIVYO HIVYO, NURU YENU NA IANGAZE MBELE YA WATU >>> download 
 68. MASWALI NA MAJIBU >>> download
 69. HESHIMA >>> download 
 70. KITENDAWILI >>> download
 71. KAMA MUNGU YU PAMOJA NASI, BASI YAKO WAPI MATENDO YAKE YA AJABU? >>> download
 72. KUDHANIA >>> download
 73. KUSHAWISHIKA KISHA KUHUSIKA >>> download 
 74. BENDERA >>> download
 75. MUNGU ASIYEBADILIKA AKITENDA KAZI KATIKA NJIA ISIYOTARAJIWA >>> download
 76. NA UZAO WAKO UTAMILIKI MLANGO WA ADUI WAKE >>> download
 77. ARUSI YA MWANA KONDOO >>> download
 78. USHIRIKA >>> download 
 79. VITA VIKUU SANA VILIVYOWAHI KUPIGANWA >>> download
 80. KURUDISHWA KWA MTI WA BIBI-ARUSI >>> download
 81. KUMILIKI VITU VYOTE >>> download 
 82. MWENENDO WA NABII WA KWELI WA MUNGU >>> download
 83. KUTOA PRESHA >>> download  
 84. MASWALI NA MAJIBU >>> download
 85. KUCHAGUA UPANDE WA YESU >>>  download 
 86. YEHOVA-YIRE -1 >>> download
 87. YEHOVA-YIRE -2 >>> download
 88. YEHOVA-YIRE -3 >>> download
 89. KIWANGO CHA SASA CHA HUDUMA YANGU >>> download   
 90. KUHESABU KINYUMENYUME >>> download
 91. KATIKA UWEPO WAKE >>> download
 92. UFUNGUO WA MLANGO >>> download 
 93. USHAWISHI WA MTU MMOJA KWA MWINGINE >>> download
 94. KIMO CHA MTU MKAMILIFU >>> download 
 95. KIONGOZI >>> download
 96. MAJINA YA MAKUFURU >>> download 
 97. KUWEKA MHUDUMU >>> download
 98. KWANINI NINACHUKIA DINI ZA KIMADHEHEBU? >>> download
 99. KUMKUMBUKA BWANA >>> download 
 100. KUPOROMOKA KWA ULIMWENGU >>> download 
 101. DHIHAKA KWA SABABU YA NENO >>> download 
 102. YAKINI >>> download
 103. HII NDIYO ISHARA YA MWISHO, BWANA? >>> download 
 104. LILE SHINDANO >>> download
 105. SAUTI YA MUNGU KATIKA SIKU HIZI ZA MWISHO >>> download 
 106. ZAKAYO YULE MFANYA BIASHARA >>> download 
 107. MUNGU AKIJIFICHA KWA URAHISI, HALAFU AKIJIFUNUA KWA JINSI HIYO >>> download
 108. PENGO KATI YA NYAKATI SABA ZA KANISA NA ILE MIHURI SABA >>> download 
 109. MUHURI WA KWANZA >>> download
 110. MUHURI WA PILI >>> download 
 111. MUHURI WA TATU >>> download
 112. MUHURI WA NNE >>>  download 
 113. MUHURI WA TANO >>> download
 114. MUHURI WA SITA >>>  download 
 115. MUHURI WA SABA >>>  download
 116. MASWALI NA MAJIBU JUU YA MIHURI >>> download
 117. ULIMWENGU UNAPOROMOKA >>> download 
 118. MUNGU AKIJIFICHA KATIKA URAHISI  >>> download
 119. KUSIMAMA KATIKA PENGO >>> download
 120. KIMULIMULI CHEKUNDU CHA DALILI YA KUJA KWAKE >>> download 
 121. KUTOKA KWA TATU >>> download 
 122. JE, MAISHA YAKO YANAISTAHILI INJILI? >>> download
 123. LILE SHTAKA >>> download 
 124. MBONA UNALIALIA? NENA! >>> download
 125. JINYENYEKEZE >>> download 
 126. MFUNGWA >>> download
 127. YEYE HUJALI. JE! WEWE UNAJALI? >>> download 
 128. MUNGU HAMWITI MTU KUMUHUKUMU BILA YA KUMWONYA KWANZA >>> download 
 129. USHAWISHI >>> download 
 130. WAKATI WA KUUNGANA NA ISHARA YAKE >>>  download
 131. NINAWEZAJE KUSHINDA? >>> download 
 132. IMANI KAMILIFU>>> download
 133. ILE ISHARA>>> download 
 134. KUKATA TAMAA >>> download 
 135. NAFSI ZILIZO KIFUNGONI SASA >>> download
 136. YEYE ALIYE NDANI YENU >>> download
 137. NIMTENDEJE YESU AITWAYE KRISTO? >>> download
 138. MUNGU NDIYE ANAYEJIFASIRIA >>> download 
 139. KITENDAWILI >>> download
 140. NJIA ILIYOWEKWA NA MUNGU KWA AJILI YA SIKU HII >>> download
 141. MZEE IBRAHIMU >>> download
 142. ILE ISHARA >>> download
 143. KUHESABU KINYUMENYUME >>> download
 144. MACHO YAO YALIPOFUMBULIWA, WALIMTAMBUA >>> download
 145. NDIPO YESU AKAJA NA KUITA >>> download
 146. SAUTI YA ILE ISHARA >>> download
 147. VISHAWISHI >>>  download 
 148. UTAMBULISHO >>> download
 149. MABWANA, SISI TUNATAKA KUMWONA YESU >>> download 
 150. KUNG'ANG'ANIA >>> download
 151. ALIYE MKUU KULIKO SULEMANI YUPO HAPA SASA >>> download 
 152. USHUHUDA BAHARINI >>> download
 153. MUNGU HUTAMBULIWA KWA TABIA ZAKE >>> download 
 154. SAUTI YA ISHARA >>>  download
 155. KUMILIKI LANGO LA ADUI BAADA YA KUJARIBIWA >>> download 
 156. KRISTO ALIYETAMBULISHWA KATIKA NYAKATI ZOTE >>> download
 157. YEHOVA- YIRE-1 >>> download
 158. YEHOVA- YIRE-2 >>> download 
 159. YEHOVA- YIRE-3 >>> download 
 160. KESI >>> download 
 161. KUFUNULIWA KWA MUNGU >>> download
 162. WA KIPEKEE >>> download
 163.  KRISTO ALIYETAMBULISHWA KATIKA NYAKATI ZOTE >>> download
 164. UWEPO WA MUNGU USIOTAMBULIWA >>> download
 165. ANAYENG'ANG'ANIA >>> download 
 166. MUNGU ALIYE MKUU AKIFUNULIWA MBELE ZETU >>> download 
 167. KILE KIPEO >>> download
 168. SIKUKUU YA BARAGUMU >>> download 
 169. KUENDA NJE YA KAMBI >>> download
 170. KUTAMBUA SIKU YAKO NA UJUMBE WAKE >>> download 
 171. MABIRIKA YAVUJAYO >>> download
 172. MAKAO YA BAADAYE YA BWANA ARUSI WA MBINGUNI NA BIBI-ARUSI WA DUNIANI >>> download 
 173. KUTHIBITISHA NENO LAKE >>> download
 174. MASWALI NA MAJIBU #1 >>> download
 175. MASWALI NA MAJIBU #2 >>> download 
 176. MASWALI NA MAJIBU #3 >>> download
 177. MASWALI NA MAJIBU #4 >>> download 
 178. KIPEO CHA MUNGU KILICHOTAMBULISHWA >>> download
 179. KWANINI ILIBIDI IWE NI MCHUNGAJI WA KONDOO >>> download 
 180. MNASEMA HUYU ETI KUWA NI NANI? >>> download
 181. MBEGU YA HITILAFU >>> download 
 182. MUNGU ALIYE MWINGI WA REHEMA >>> download 
 183. USIZITEGEMEE AKILI ZAKO MWENYEWE >>> download
 184. MABIRIKA YAVUJAYO >>> download
 185. UTUNGU WA KUZAA >>> download
 186. LEO MAANDIKO HAYA YAMETIMIA >>> download 
 187. MILANGO NDANI YA MLANGO >>> download
 188. MTU ANAYEJIEPUSHA NA USO WA BWANA >>> download 
 189. ILE MBEGU HAITARITHI PAMOJA NA KAPI >>> download
 190. LEO MAANDIKO HAYA YAMETIMIA >>> download
 191. MAHALI ALIPOPACHAGUA MUNGU PA KUABUDIA >>> download
 192. NDOA NA TALAKA >>> download
 193. HUYU MELKIZEDEKI NI NANI? >>> download
 194. MUHURI WA PASAKA >>> download 
 195. NI KUCHOMOZA KWA JUA >>> download
 196. JE! MUNGU HUBADILISHA NIA YAKE KUHUSU NENO LAKE? >>> download 
 197. MMOJA KATIKA MILIONI MOJA >>> download
 198. MAHALI PA KUABUDIA PALIPOANDALIWA NA MUNGU >>> download 
 199. KUTHIBITISHA NENO LAKE >>> download
 200. JE! MUNGU HUBADILISHA NIA YAKE? >>> download 
 201. ILE MBEGU HAITARITHI PAMOJA NA KAPI >>> download
 202. KUCHAGUA BIBI-ARUSI >>> download
 203. KUONEA HAYA >>> download
 204. KUMTENDEA MUNGU KAZI BILA MAPENZI YAKE >>> download
 205. CHAKULA CHA KIROHO KWA WAKATI WAKE >>> download 
 206. WATIWA MAFUTA KATIKA WAKATI WA MWISHO >>> download
 207. NINI KINACHOVUTIA KULE MLIMANI >>> download 
 208. MUNGU WA WAKATI HUU MWOVU >>> download  
 209. MATUKIO YAKIDHIRISHWA NA UNABII >>> download
 210. NAWE HUJUI >>> download 
 211. KRISTO AMEFUNULIWA KATIKA NENO LAKE MWENYEWE >>> download
 212. CHUJIO LA MTU MWENYE BUSARA >>> download 
 213. EDENI YA SHETANI >>> download
 214. KIU >>> download 
 215. UONGOZI >>> download
 216. NGUVU ZA KUGEUZWA >>> download 
 217. MUUNGANO USIOONEKANA WA BIBI-ARUSI WA KRISTO >>> download
 218. KAZI NI IMANI KATIKA MATENDO >>> download
 219. KUJARIBU KUMTUMIKIA MUNGU BILA YA KUWA NI MAPENZI YA MUNGU >>> download
 220. NIMESIKIA, BALI SASA NINAONA >>> download 
 221. JUU YA MBAWA ZA HUA MWEUPE KAMA THELUJI >>> download
 222. UNYAKUO >>> download 
 223. MAMBO YATAKAYOKUWAPO >>> download
 224. MATUKIO YA SASA YANADHIHIRISHWA NA UNABII >>> download 
 225. UONGOZI >>> download
 226. USHIRIKA >>> download 
 227. MAELEZO YA NYAKATI SABA ZA KANISA >>> download 
 228. JE! UNAHOFU KANSA? >>> download
 229. ALIPAA JUU AKAWAPA WANADAMU VIPAWA >>> download 
 230. NG'AMBO YA PAZIA LA WAKATI >>> download
 231. FUNDISHO LA WANIKOLAI >>> download 
 232. ROHO ZINAZOSHAWISHI DHIDI YA NENO LA MUNGU >>> download
 233. YESU KRISTO NI MUNGU >>> download
 234. YESU KRISTO YEYE YULE, JANA, LEO NA HATA MILELE >>> download 
 235. YULE MWANAMKE YEZEBELI >>> download 
 236. YULE MJUMBE >>> download
 237. NENO LA MUNGU LILIMJIA NABII >>> download       
 238.  

18 comments:

 1. I thank GOD for sending us a prophet and the message of the hour

  ReplyDelete
 2. Tuna shukuru sana kwa hizo somo lakini tungependelea tuzipate kwenye simu zetu! Je! Mwaweza kutusaidiya mututumiye azo?

  ReplyDelete
 3. Tuna haja ya hizo jumbe kwa form ya pdf ambayo imeshawekwa kwa sababu hazifunguki kwetu! Ni ndugu Mugisho toka DR Congo. Muna weza zituma kwenye simu yangu numéro +243977833562 wala frmugishomunguaganze@gmail.com

  ReplyDelete
 4. Be blessed, for this fruitful work

  ReplyDelete
 5. Ninabi. Wa kizazi. Casaba

  ReplyDelete
 6. Mungu wa ujumbe awabariki

  ReplyDelete
 7. Asante hakika ni jumbe za kweli kabisa

  ReplyDelete
 8. Jumbe hazikubali kudownload naomba mnisaidie tafadhali.Email address ni joanmaliwanga@gmail.com

  ReplyDelete
 9. Nina hitaji hizi Baruwa kwenye pdf munapo zituma, tumiya nambari yangu ya Whatsapp
  +256783103062, Fr Elie kutoka Uganda

  ReplyDelete
 10. Shalom wapendwa na Mungu awabariki ! Ningependeleya niwe na pdf ya hizi kanda za nabii katika hiyi luga! Usikilivu mwema!

  ReplyDelete