"Tazama, naja kama mwivi. Heri akeshaye, na kuyatunza mavazi yake, asiende uchi hata watu wakaione aibu yake...ufunuo 16:15"

Thursday, April 6, 2017

JUMBE KATIKA VITABU ZILIZOREKODIWA ZA NDUGU WILLIAM BRANHAMMAELEZO YA JINSI YA KU-DOWNLOAD
 • Bofya ''download'' rangi ya pinki chini.
 •  kisha upande wa juu kulia wa ukurasa utaona alama ifuatayo ibofye kwa ku-download


 1. UKATILI WA DHAMBI, NA ADHABU ILIYOGHARIMU KUONDOA DHAMBI MAISHANI MWETU. >>> download 
 2. ELIMU JUU YA PEPO, MILKI YA KIMWILI >> download 
 3. ELIMU JUU YA PEPO, MILKI YA KIDINI >>> download 
 4. MASWALI NA MAJIBU, JUU YA KITABU CHA MWANZO >>> download
 5. MASWALI NA MAJIBU # 1 >>> download 
 6. MASWALI NA MAJIBU #2 >>> download
 7. KUVAMIWA KWA MAREKANI >>> download 
 8. NYAKATI SABA ZA KANISA >>>  download
 9. ALAMA YA MNYAMA >>>  download 
 10. MUHURI YA MUNGU >>>  download 
 11. MASWALI NA MAJIBU >>>  download
 12. JINSI YULE MALAIKA ALIVYONIJIA NA AGIZO LAKE >>> download 
 13. ROHO ZINAZOSHAWISHI >>> download
 14. KUFANYA MLANGO >>>  download 
 15. UKAMILIFU >>>  download
 16. UFUNUO, KITABU CHA MIFANO >>> download 
 17. KANISA NA HALI YAKE >>> download 
 18. WAEBRANIA, MLANGO WA KWANZA >>> download 
 19. WAEBRANIA, MLANGO WA PILI-1 >>> download
 20. WAEBRANIA, MLANGO WA PILI -2 >>>  download
 21. WAEBRANIA, MLANGO WA PILI -3  >>> download 
 22. WAEBRANIA, MLANGO WA TATU >>> download
 23. WAEBRANIA, MLANGO WA NNE >>>  download 
 24. WAEBRANIA, MLANGO WA TANO NA WA SITA -1 >>> download  
 25. WAEBRANIA, MLANGO WA SITA-2 >>> download 
 26. WAEBRANIA, MLANGO WA SITA -3 >>> download 
 27. WAEBRANIA, MLANGO WA SABA-1 >>> download
 28. WAEBRANIA, MLANGO WA SABA -2 >>> download
 29. MASWALI NA MAJIBU JUU YA WAEBRANIA, SEHEMU YA 1>>>  download 
 30. MASWALI NA MAJIBU JUU YA WAEBRANIA, SEHEMU YA 2>>> download
 31. MASWALI NA MAJIBU JUU YA WAEBRANIA, SEHEMU YA 3 >>> download 
 32. JE, KANISA LITAONDOKA KABLA YA ILE DHIKI? >>> download
 33. KUWEKA MASHEMASI >>>  download 
 34. KWANINI SISI SI MADHEHEBU? >>> download 
 35. UZAO WA NYOKA >>> download 
 36. UTARATIBU WA KANISA >>> download 
 37. KWANINI BETHLEHEMU MDOGO? >>> download
 38. UWE NA HAKIKA NA MUNGU >>> download 
 39. MLANGO NI MWEMBAMBA>>> download
 40. KUISHI, KUFA, KUZIKWA, KUFUFUKA, KUJA >>> download
 41. HADITHI, YA MAISHA YANGU >>> download 
 42. SIKUKUU YA MAMA >>> download
 43. KANISA LILILODANGANYWA NA ULIMWENGU >>> download 
 44. MASWALI NA MAJIBU >>>  download 
 45. UKOMBOZI MKAMILIFU >>> download 
 46. KUMILIKI MALANGO YA ADUI >>> download
 47. ROHO MTAKATIFU NI NINI ?>>> download
 48. ROHO MTAKATIFU ALITOLEWA KWA KUSUDI GANI? >>> download
 49. MASWALI NA MAJIBU JUU YA ROHO MTAKATIFU >>> download 
 50. MASWALI NA MAJIBU >>> download
 51. HISI KUU >>> download
 52. UPAMBANUZI WA ROHO >>> download 
 53. MFALME ALIYEKATALIWA >>> download
 54. KUFANYWA WANA WENYE MAMLAKA -1 >>>  download 
 55. KUFANYWA WANA WENYE MAMLAKA -2 >>> download
 56. KUFANYWA WANA WENYE MAMLAKA -3 >>> download 
 57. KUFANYWA WANA WENYE MAMLAKA -4 >>> download
 58. VITAMBULISHO 5 DHAHIRI VYA KANISA LA KWELI LA MUNGU ALIYE HAI >>> download
 59. SIKU HIYO PALE KALVARI >>> download 
 60. MASWALI NA MAJIBU >>> download 
 61. DINI YA YEZEBELI >>> download
 62. KUELEZEWA KWA UUNGU >>>  download
 63. MUNGU AKIFAHAMIKA VIBAYA >>> download 
 64. MAAGIZO YA GABRIELI KWA DANIELI >>> download
 65. SABABU SITA ZA KUSUDI LA GABRIELI KUMZURU DANIELI >>> download 
 66. LILE JUMA LA SABINI LA DANIELI >>> download
 67. VIVYO HIVYO, NURU YENU NA IANGAZE MBELE YA WATU >>> download 
 68. MASWALI NA MAJIBU >>> download
 69. HESHIMA >>> download 
 70. KITENDAWILI >>> download
 71. KAMA MUNGU YU PAMOJA NASI, BASI YAKO WAPI MATENDO YAKE YA AJABU? >>> download
 72. KUDHANIA >>> download
 73. KUSHAWISHIKA KISHA KUHUSIKA >>> download 
 74. BENDERA >>> download
 75. MUNGU ASIYEBADILIKA AKITENDA KAZI KATIKA NJIA ISIYOTARAJIWA >>> download
 76. NA UZAO WAKO UTAMILIKI MLANGO WA ADUI WAKE >>> download
 77. ARUSI YA MWANA KONDOO >>> download
 78. USHIRIKA >>> download 
 79. VITA VIKUU SANA VILIVYOWAHI KUPIGANWA >>> download
 80. KURUDISHWA KWA MTI WA BIBI-ARUSI >>> download
 81. KUMILIKI VITU VYOTE >>> download 
 82. MWENENDO WA NABII WA KWELI WA MUNGU >>> download
 83. KUTOA PRESHA >>> download  
 84. MASWALI NA MAJIBU >>> download
 85. KUCHAGUA UPANDE WA YESU >>>  download 
 86. YEHOVA-YIRE -1 >>> download
 87. YEHOVA-YIRE -2 >>> download
 88. YEHOVA-YIRE -3 >>> download
 89. KIWANGO CHA SASA CHA HUDUMA YANGU >>> download   
 90. KUHESABU KINYUMENYUME >>> download
 91. KATIKA UWEPO WAKE >>> download
 92. UFUNGUO WA MLANGO >>> download 
 93. USHAWISHI WA MTU MMOJA KWA MWINGINE >>> download
 94. KIMO CHA MTU MKAMILIFU >>> download 
 95. KIONGOZI >>> download
 96. MAJINA YA MAKUFURU >>> download 
 97. KUWEKA MHUDUMU >>> download
 98. KWANINI NINACHUKIA DINI ZA KIMADHEHEBU? >>> download
 99. KUMKUMBUKA BWANA >>> download 
 100. KUPOROMOKA KWA ULIMWENGU >>> download 
 101. DHIHAKA KWA SABABU YA NENO >>> download 
 102. YAKINI >>> download
 103. HII NDIYO ISHARA YA MWISHO, BWANA? >>> download 
 104. LILE SHINDANO >>> download
 105. SAUTI YA MUNGU KATIKA SIKU HIZI ZA MWISHO >>> download 
 106. ZAKAYO YULE MFANYA BIASHARA >>> download 
 107. MUNGU AKIJIFICHA KWA URAHISI, HALAFU AKIJIFUNUA KWA JINSI HIYO >>> download
 108. PENGO KATI YA NYAKATI SABA ZA KANISA NA ILE MIHURI SABA >>> download 
 109. MUHURI WA KWANZA >>> download
 110. MUHURI WA PILI >>> download 
 111. MUHURI WA TATU >>> download
 112. MUHURI WA NNE >>>  download 
 113. MUHURI WA TANO >>> download
 114. MUHURI WA SITA >>>  download 
 115. MUHURI WA SABA >>>  download
 116. MASWALI NA MAJIBU JUU YA MIHURI >>> download
 117. ULIMWENGU UNAPOROMOKA >>> download 
 118. MUNGU AKIJIFICHA KATIKA URAHISI  >>> download
 119. KUSIMAMA KATIKA PENGO >>> download
 120. KIMULIMULI CHEKUNDU CHA DALILI YA KUJA KWAKE >>> download 
 121. KUTOKA KWA TATU >>> download 
 122. JE, MAISHA YAKO YANAISTAHILI INJILI? >>> download
 123. LILE SHTAKA >>> download 
 124. MBONA UNALIALIA? NENA! >>> download
 125. JINYENYEKEZE >>> download 
 126. MFUNGWA >>> download
 127. YEYE HUJALI. JE! WEWE UNAJALI? >>> download 
 128. MUNGU HAMWITI MTU KUMUHUKUMU BILA YA KUMWONYA KWANZA >>> download 
 129. USHAWISHI >>> download 
 130. WAKATI WA KUUNGANA NA ISHARA YAKE >>>  download
 131. NINAWEZAJE KUSHINDA? >>> download 
 132. IMANI KAMILIFU>>> download
 133. ILE ISHARA>>> download 
 134. KUKATA TAMAA >>> download 
 135. NAFSI ZILIZO KIFUNGONI SASA >>> download
 136. YEYE ALIYE NDANI YENU >>> download
 137. NIMTENDEJE YESU AITWAYE KRISTO? >>> download
 138. MUNGU NDIYE ANAYEJIFASIRIA >>> download 
 139. KITENDAWILI >>> download
 140. NJIA ILIYOWEKWA NA MUNGU KWA AJILI YA SIKU HII >>> download
 141. MZEE IBRAHIMU >>> download
 142. ILE ISHARA >>> download
 143. KUHESABU KINYUMENYUME >>> download
 144. MACHO YAO YALIPOFUMBULIWA, WALIMTAMBUA >>> download
 145. NDIPO YESU AKAJA NA KUITA >>> download
 146. SAUTI YA ILE ISHARA >>> download
 147. VISHAWISHI >>>  download 
 148. UTAMBULISHO >>> download
 149. MABWANA, SISI TUNATAKA KUMWONA YESU >>> download 
 150. KUNG'ANG'ANIA >>> download
 151. ALIYE MKUU KULIKO SULEMANI YUPO HAPA SASA >>> download 
 152. USHUHUDA BAHARINI >>> download
 153. MUNGU HUTAMBULIWA KWA TABIA ZAKE >>> download 
 154. SAUTI YA ISHARA >>>  download
 155. KUMILIKI LANGO LA ADUI BAADA YA KUJARIBIWA >>> download 
 156. KRISTO ALIYETAMBULISHWA KATIKA NYAKATI ZOTE >>> download
 157. YEHOVA- YIRE-1 >>> download
 158. YEHOVA- YIRE-2 >>> download 
 159. YEHOVA- YIRE-3 >>> download 
 160. KESI >>> download 
 161. KUFUNULIWA KWA MUNGU >>> download
 162. WA KIPEKEE >>> download
 163.  KRISTO ALIYETAMBULISHWA KATIKA NYAKATI ZOTE >>> download
 164. UWEPO WA MUNGU USIOTAMBULIWA >>> download
 165. ANAYENG'ANG'ANIA >>> download 
 166. MUNGU ALIYE MKUU AKIFUNULIWA MBELE ZETU >>> download 
 167. KILE KIPEO >>> download
 168. SIKUKUU YA BARAGUMU >>> download 
 169. KUENDA NJE YA KAMBI >>> download
 170. KUTAMBUA SIKU YAKO NA UJUMBE WAKE >>> download 
 171. MABIRIKA YAVUJAYO >>> download
 172. MAKAO YA BAADAYE YA BWANA ARUSI WA MBINGUNI NA BIBI-ARUSI WA DUNIANI >>> download 
 173. KUTHIBITISHA NENO LAKE >>> download
 174. MASWALI NA MAJIBU #1 >>> download
 175. MASWALI NA MAJIBU #2 >>> download 
 176. MASWALI NA MAJIBU #3 >>> download
 177. MASWALI NA MAJIBU #4 >>> download 
 178. KIPEO CHA MUNGU KILICHOTAMBULISHWA >>> download
 179. KWANINI ILIBIDI IWE NI MCHUNGAJI WA KONDOO >>> download 
 180. MNASEMA HUYU ETI KUWA NI NANI? >>> download
 181. MBEGU YA HITILAFU >>> download 
 182. MUNGU ALIYE MWINGI WA REHEMA >>> download 
 183. USIZITEGEMEE AKILI ZAKO MWENYEWE >>> download
 184. MABIRIKA YAVUJAYO >>> download
 185. UTUNGU WA KUZAA >>> download
 186. LEO MAANDIKO HAYA YAMETIMIA >>> download 
 187. MILANGO NDANI YA MLANGO >>> download
 188. MTU ANAYEJIEPUSHA NA USO WA BWANA >>> download 
 189. ILE MBEGU HAITARITHI PAMOJA NA KAPI >>> download
 190. LEO MAANDIKO HAYA YAMETIMIA >>> download
 191. MAHALI ALIPOPACHAGUA MUNGU PA KUABUDIA >>> download
 192. NDOA NA TALAKA >>> download
 193. HUYU MELKIZEDEKI NI NANI? >>> download
 194. MUHURI WA PASAKA >>> download 
 195. NI KUCHOMOZA KWA JUA >>> download
 196. JE! MUNGU HUBADILISHA NIA YAKE KUHUSU NENO LAKE? >>> download 
 197. MMOJA KATIKA MILIONI MOJA >>> download
 198. MAHALI PA KUABUDIA PALIPOANDALIWA NA MUNGU >>> download 
 199. KUTHIBITISHA NENO LAKE >>> download
 200. JE! MUNGU HUBADILISHA NIA YAKE? >>> download 
 201. ILE MBEGU HAITARITHI PAMOJA NA KAPI >>> download
 202. KUCHAGUA BIBI-ARUSI >>> download
 203. KUONEA HAYA >>> download
 204. KUMTENDEA MUNGU KAZI BILA MAPENZI YAKE >>> download
 205. CHAKULA CHA KIROHO KWA WAKATI WAKE >>> download 
 206. WATIWA MAFUTA KATIKA WAKATI WA MWISHO >>> download
 207. NINI KINACHOVUTIA KULE MLIMANI >>> download 
 208. MUNGU WA WAKATI HUU MWOVU >>> download  
 209. MATUKIO YAKIDHIRISHWA NA UNABII >>> download
 210. NAWE HUJUI >>> download 
 211. KRISTO AMEFUNULIWA KATIKA NENO LAKE MWENYEWE >>> download
 212. CHUJIO LA MTU MWENYE BUSARA >>> download 
 213. EDENI YA SHETANI >>> download
 214. KIU >>> download 
 215. UONGOZI >>> download
 216. NGUVU ZA KUGEUZWA >>> download 
 217. MUUNGANO USIOONEKANA WA BIBI-ARUSI WA KRISTO >>> download
 218. KAZI NI IMANI KATIKA MATENDO >>> download
 219. KUJARIBU KUMTUMIKIA MUNGU BILA YA KUWA NI MAPENZI YA MUNGU >>> download
 220. NIMESIKIA, BALI SASA NINAONA >>> download 
 221. JUU YA MBAWA ZA HUA MWEUPE KAMA THELUJI >>> download
 222. UNYAKUO >>> download 
 223. MAMBO YATAKAYOKUWAPO >>> download
 224. MATUKIO YA SASA YANADHIHIRISHWA NA UNABII >>> download 
 225. UONGOZI >>> download
 226. USHIRIKA >>> download 
 227. MAELEZO YA NYAKATI SABA ZA KANISA >>> download 
 228. JE! UNAHOFU KANSA? >>> download
 229. ALIPAA JUU AKAWAPA WANADAMU VIPAWA >>> download 
 230. NG'AMBO YA PAZIA LA WAKATI >>> download
 231. FUNDISHO LA WANIKOLAI >>> download 
 232. ROHO ZINAZOSHAWISHI DHIDI YA NENO LA MUNGU >>> download
 233. YESU KRISTO NI MUNGU >>> download
 234. YESU KRISTO YEYE YULE, JANA, LEO NA HATA MILELE >>> download 
 235. YULE MWANAMKE YEZEBELI >>> download 
 236. YULE MJUMBE >>> download
 237. NENO LA MUNGU LILIMJIA NABII >>> download       
 238.  

6 comments:

BWANA YESU KRISTO.

BWANA YESU KRISTO.
Bwana wetu YESU KRISTO, ndiye Mungu wetu, tunampenda sana.