"Tazama, naja kama mwivi. Heri akeshaye, na kuyatunza mavazi yake, asiende uchi hata watu wakaione aibu yake...ufunuo 16:15"

Friday, September 20, 2019

FALSE SPIRIT, REPELS SACRED SCRIPTURE

No comments:

Post a Comment