"Tazama, naja kama mwivi. Heri akeshaye, na kuyatunza mavazi yake, asiende uchi hata watu wakaione aibu yake...ufunuo 16:15"

Monday, September 9, 2019

YESU NI MWAMBA IMARA, NGOME IMARA, MSINGI USIOTIKISIKA


No comments:

Post a Comment