"Tazama, naja kama mwivi. Heri akeshaye, na kuyatunza mavazi yake, asiende uchi hata watu wakaione aibu yake...ufunuo 16:15"

Thursday, September 22, 2016

MAHOJIANA YA NDUGU WILLIAM BRANHAM- kiswahili

Ndugu Branham akitoa ushuhuda mfupi juu ya maisha yake, jinsi alivyotembelewa na malaika wa Bwana akiwa na umri wa miaka 37, na kupewa huduma ile kuu, kama jinsi tulivyoiona Bwana alivyoweza kumtumia kwa ishara na miujiza mingi sana ambayo haijawahi kutokea katika historia ya kizazi chetu,pamoja na ujumbe wa kuwarejesha watu katika imani ya mababa(PENTECOSTAL FAITH), Na ujumbe wa kumuandaa bibi-arusi wa kristo kwenda kwenye unyakuo. tazama video hii imeongezewa tafsiri kwa lugha ya kiswahili( swahili subtitle).


No comments:

Post a Comment