"Tazama, naja kama mwivi. Heri akeshaye, na kuyatunza mavazi yake, asiende uchi hata watu wakaione aibu yake...ufunuo 16:15"

Monday, October 10, 2016

UWEZA WA BWANA YESU KRISTO KATIKATI YETU SISI WANADAMUJinsi rehema za MUNGU zilivyo nyingi kwetu..huwatuma malaika zake kutuangalia sisi usiku na mchana, na kutuokoa kutoka katika matatizo yetu pale tunapoliitia jina la lake. ASHUKURIWE BWANA WETU YESU KRISTO MILELE NA MILELE AMINA..

No comments:

Post a Comment

BWANA YESU KRISTO.

BWANA YESU KRISTO.
Bwana wetu YESU KRISTO, ndiye Mungu wetu, tunampenda sana.